За нас

BigMarket е брандът, с който Ронос ООД поставя началото на своята експанзия в търговията на едро с офис консумативи, оборудване и принадлежности. Нашият дългогодишен опит в този бранш, финансовата стабилност на компанията и превъзходните отношения с най-големите глобални брандове в сферата на канцеларията и офис оборудването ни дават увереност, че нашето начинание е и ще бъде най-успешният и проект в търговията на едро в този сектор.

 

Нашият слоган „Твоят партньор в канцеларския бизнес“ (Your Partner in Stationery Business) изразява напълно волята ни да сме истински бизнес партньор – лоялни, коректни, с желание да  се развиваме и дадем най-доброто на партньорите ни.

BigMarket е запазена търговска марка на Ронос ООД.
  

 

 

 

В "РОНОС" ООД е внедрена интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти за управление ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от ръководството на "РОНОС" ООД 

 

относно политиката за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и въздействието върху околната среда